Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai trừ 50% giá trị
1
0964290613
0 VND
2
123123a
0 VND
3
phamducvy0308
0 VND
4
ngvuquy
0 VND
5
taimax
0 VND
6
truongsexy
0 VND